Бүтээн байгуулалт хийгдсээр

Print 2013-09-30 22:24:16
2008 онд хөрөнгө оруулалтаар уурхайн тосгонд 16 айлын орон сууц, хүүхдийн цэцэрлэг, инженерийн барилга байгууламж барих зэрэг бүтээн байгуулалтын бодитой ажлуудыг хийж байна.


Publish a comment